Penasehat:

Moh. Mahfud, IAI Al Khairat Pamekasan, (Google Scholar) (Scopus Id)

Ketua penyunting:

Moh. Ramin, IAI Al Khairat Pamekasan, (Google Scholar) (Scopus Id)

Wakil ketua penyunting:

Samsul Arifin, IAI Al Khairat Pamekasan, (Google Scholar) (Scopus Id)

Penyunting ahli:

Moh. Dannur, IAI Al Khairat Pamekasan, (Google Scholar) (Scopus Id)

Penyunting pelaksana

Matnin, IAI Al Khairat Pamekasan, (Google Scholar) (Scopus Id)

Abd Rasyid, IAI Al Khairat Pamekasan (Google Scholar) (Scopus Id)

Tata Usaha  Fadali Rahman