Penasehat:

 Abdul Muin

 

Ketua penyunting:

Azis Ashari

 

Wakil ketua penyunting:

Samsul Arifin

Penyunting ahli:

Mahsun jayadi

Abdul Ghaffar

Matnin

 

Penyunting pelaksana

Qoyyim Asy’ari

Moh lasan

Riza Sahrizal Falah

 

Reviewer

Moh. Wardi

Ismael

Ali Ridho

Aang khunaifi

 

Tata usaha

Fadali Rahman